Smíchoff III. 2.2.2019

Lezení - Smíchoff 2.2.2019

    Sešli jsme se tradičně na parkovišti u haly, tentokrát však ale brzo ráno, abychom stihli ranní spoj do Prahy. Poté co jsme se vrátili pro "zapomenutého" Mikiho již vše probíhalo bez problémů včetně nalodění na pendolino a cesty.

     Na Smíchoffě jsme se rozprskli po prostoru a začali velké a těžké výkony. Bohužel na bouldru probíhalo soustředění mládežnické reprezentace ČHS, kteří lezli tak vehementně až byl ve zduchu bílý mrak zvířeného magnésia (určitě velmi zdravé pro plíce) a i cesty proto odpovídaly jiným obtížnostnem.... někde však trénovat musí, tak jim přejeme hodně zdaru.

   Všichni jsme vylezli do sytosti, každý si našel to svoje a užili prima den s lezením. Pak už jen čekala cesta domů, kam jsme se vrátili v nočních hodinách v plném počtu!!!